Trekk Tømmer AS
Follumveien 100
3515 HØNEFOSS
Telefon 32 13 11 20
post@trekk.no
Org. 947 857 703 mva
 

Velkommen til Trekk Tømmer AS

Trekk Tømmer AS er en spesialist på tømmertransport. Vi har en kapasitet på ca 60 vogntog spredt over en stor geografi fra Lillehammer i nord til Larvik i sør. Vi har transportører lokalisert i 4 fylker: Buskerud, Oppland, Telemark, Vestfold.

Vi har som mål å tilby rasjonell transport av tømmer til lavest mulig kostnad for skognæringen. Vi har en stabil, erfaren og dyktig transportgruppe med moderne transportutstyr for tømmertransport.

Ovenfor vår transportgruppe søker vi å oppnå gode innkjøpsavtaler og andre stordriftsfordeler. Vi tilbyr regnskap og økonomitjenester, kurs, brukerstøtte på IT-systemer samt et sosialt fellesskap. 

Etter å ha gjennomgått et designprosjekt i 2008, blir alle nye vogntog nå dekorert med selskapets profil