Trekk Tømmer AS
Follumveien 100
3515 HØNEFOSS
Telefon 32 13 11 20
post@trekk.no
Org. 947 857 703 mva
 
 
25-06-2015

Åpningstider sommer 2015


Åpningstider målestasjoner sommer 2015

 

 

 

 

Målestasjon

Stengt

Merknad

Borregaard

 

Uke 29-31, åpent 06.00 - 18.00. Stengt innnmåling 28.08

Stora Enso, Norsenga

 

Uke 29 - 30, åpent 06.00 - 13.30

Stora Enso, Sørli

 

Uke 28-31, Fotoweb åpent 06.00 -23.00

Norske Skog, Saugbrugs

 

Uke 28-31, to skift (06-22)

Moelven Massevirke, Sokna, Flesberg og Follum

 

Fotoweb åpen hele sommer/Ingen stopp på tog 

Hellefoss Paper

Uke 31 - 33

 

Bioenergiterminaler 

 

Innkjøring i hele sommer

Hallingdal Trepellets

 

Innkjøring i hele sommer

 

 

 

Moelven Mjøsbruket

Uke 29 - 30 - 31

Siste innkjøringsdag torsdag 9. juli. Innkjøring fra uke 31

Moelven Sokna

Uke 28 - 29 - 30

Siste innkjøringsdag torsdag 3. juli. Innkjøring fra uke 30

Moelven Numedal

Uke 28 - 29 - 30

Siste innkjøringsdag torsdag 3. juli. Innkjøring fra uke 30

Moelven Eidsvold

Uke 29 - 30

Siste innkjøringsdag torsdag 9. juli. Innkjøring fra uke 31

Moelven Sverige,  Årjäng (furu)

Uke 25 - 26 - 27 - 28

Siste innkjøringsdag onsdag 10. juni. Innkjøirng fra uke 29

Moelven Sverige, Nössemark (gran)

Uke 27 - 28

Siste innkjøringsdag fredag 26. juni. Innkjøring fra 15. juli

Bergene Holm, Brandval

Uke 28 - 29 - 30

Ingen innkjøring uke 27 - 28 - 29

Bergene Holm, Kirkenær

Uke 28 - 29 - 30

Ingen innkjøring uke 27 - 28 - 29

Bergene Holm, Haslestad

Uke 29 - 30 - 31

Ingen innkjøring uke 29

Bergene Holm, Hellenes

Uke 29 - 30

Ingen innkjøring uke 29 - 30

Södra Timber Hauerseter

Uke 28 - 29 - 30

Ingen innkjøring uke 28 - 29 - 30

Begna Bruk

Uke 30 - 31

Innkjøring etter avtale i uke 30 - 31

Land Sag & Høvleri

Uke 30 - 31 - 32

Tar imot noen få lass i denn perioden på umåltlager

Gran Tre

Uke 28 - 29 - 30

Ingen innkjøring uke 28 - 29 - 30


Tilbake