Trekk Tømmer AS
Follumveien 100
3515 HØNEFOSS
Telefon 32 13 11 20
post@trekk.no
Org. 947 857 703 mva
 
 
06-05-2015

Politiattest


For Fellesskapsløyve må det søkes om 2 politiattester

Du må søke elektronisk for eier av firmaet, og for firmaet må søknad sendes pr. post.

Søknad om felleskapssløyve etter yrkestransportloven §§4 og 5
Det kreves politiattest både for transportleder og for foretaket. Dette vil si at det i disse tilfellene kreves søknad om to politiattester. Personer bes søke elektronisk mens foretak må søke på papirskjema (se meny til venstre) og legge ved firmaattest dersom foretaket er registrert i Foretaksregisteret eller utskrift fra Enhetsregisteret dersom foretaket ikke er registrert i Foretaksregisteret.


Søknadskjema

Fyll inn Firmanavn og adresse. Skriv inn org.nr istedet for person-nummer. Legg ved Firmaattest

Politiets informasjon

Tilbake