Trekk Tømmer AS
Follumveien 100
3515 HØNEFOSS
Telefon 32 13 11 20
post@trekk.no
Org. 947 857 703 mva
 
Sted:
Firma:
Navn:
Orgnr:
Telefon:
Modum
Tor Ivar Martinsen Transport AS
Tor Ivar Martinsen
851 914 412
971 25 054
Modum
Petter Bønsnes Transport AS
Petter Bønsnes
979 745 745
995 96 460
Øvre Eiker
Anders Eidal Transport AS
Anders Eidal
958 724 608
952 58 906
Øvre Eiker
Nikkerud Transport
Tor Egil Nikkerud
975 972 224
915 43 324
Sigdal/Eggedal
Rune Solbakken
Rune Solbakken
851 914 412
951 47 984
Sigdal/Eggedal
Kaugerud Transport AS
Tormod Kaugerud
975 930 076
915 64 856
Sigdal/Eggedal
Hoffart Transport
Trond Hoffart
883 871 642
480 41 454
Nedre Eiker/Lier
Harald Lysaker AS
Harald Lysaker
982 556 856
970 20 217
Hurum/Røyken
Børre Martinsen Transport AS
Børre Martinsen
957 914 985
911 16 440
Akershus/Østfold
Nils Petter Sem
Nils Petter Sem
970 993 592
916 12 505
Numedal
Kjenaas Transport AS
Arne Kjenaas
988 236 926
906 29 955
Numedal
OK Lie AS
Ole Christian Lie
982 049 741
992 88 550
Numedal
Ødegården Transport ANS
Sigurd Ødegården
970 110 275
992 44 512
Numedal
Harald Løitegård
Harald Løitegård
970 173 757
991 01 063
Telemark
Olav Bjørn Seljord
Olav Bjørn Seljord
970 213 805
957 30 588
Telemark
Nils Seljord
Nils Seljord
955 242 548
416 98 966
Telemark
Skårnes Transport AS
Tore Skårnes
936 847 293
913 92 875
Vestfold
Topstad Transport AS
Nils Anton Topstad
995 650 703
906 56 731
Vestfold
Terje Hannevold AS
Terje Hannevold
998 754 631
911 45 797
Vestfold
Thomas Jakobsen AS
Thomas Jakobsen
982 063 906
900 62 929
Vestfold
Allum Transport AS
Jan Gunnar Kløverød
858 041 732
414 63 080
Vestfold
Jan Tveiten
Jan Tveiten
870 940 602
416 35 301
Nordre Land
B. I. Bakken AS
Bjørn Ivar Bakken
985 265 011
918 16 919
Nordre Land
Bjørkebakken AS
Øyvind Bjørkebakken
912 251 950
977 91 194
Nordre Land
Finstuen Transport AS
Eirik Sollien
980 858 618
922 93 064
Nordre Land
Leif Håkon Haldsrud
Leif Håkon Haldsrud
970 035 869
997 35 495
Søndre Land
Jan Tore Roen AS
Jan Tore Roen
977 532 868
975 92 710
Søndre Land
Bergs renovasjon og containerservice AS
Håvard Struksnæs
962 994 822
995 82 780
Søndre Land
Gudbrand Bjone AS
Gudbrand Bjone
859 200 192
915 28 266
Søndre Land
Hagenborg Transport AS
Morten Hagenborg
913 652 258
907 59 607
Hadeland
Elling Kalskin
Elling Kalskin
970 937 277
900 59 495
Hadeland
Randsfjord Tømmer AS
Knut Nilsen
990 375 550
952 03 633
Hadeland
Morstad Transport AS
Knut Helge Grøtting
996 771 377
950 98 136
Hadeland
Peder & Per Arne Briskelund
Per Arne Briskelund
951 975 419
974 84 784
Sør-Aurdal
Svein Egil Finøen
Svein Egil Finøen
970 208 917
917 97 922
Ringerike
Truls Brentebråten AS
Truls Brentebråten
858 408 032
911 29 595
Ringerike
Kildahl Tømmertransport DA
Terje Kildahl
989 799 037
951 15 400
Ringerike
Amund Langvannsbråten
Amund Langvannsbråten
893 494 472
482 02 048
Ringerike
Svein G. Sætheren DA
Svein Gunnar Sætheren
992 225 874
905 27 583
Hallingdal
Helge Bakken AS
Helge Bakken
983 449 794
975 16 899
Gjøvik
Roger Fauske Transport
Roger Fauske
986 933 301
977 96 500
Veggli
Numedal Transportservice AS
Tor Bjørkgård
982 174 597
984 65 276
Harestua
Tommy Rustad TRA-TEK
Tommy Rustad
982 723 523
901 51 330
Modum
Espen Gravermoen DA
Espen Gravermoen
914 074 088
994 67 469